Financování projektu: 

A. Splácení postupné – klient zaplatí v uzlových bodech provedené práce na písemnou výzvu následovně:

 • Základní záloha ve výši 50.000,- Kč

1. uzlový bod – 1. záloha (akontace) ve výši 30 % ceny bytu, po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se základní záloha započte

 • pozemek

 • inženýrská činnost a příprava projektu

2. uzlový bod – 2. záloha ve výši 20 % – dokončení hrubé stavby (tzn. dokončení nosných konstrukcí stavby a střešní konstrukce)

 • provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí

 • provedení stropu u posledního nadzemního podlaží

3. uzlový bod – 3. záloha ve výši 20 %

 • osazení oken

 • provedení hrubých rozvodů instalací

 • provedení vnitřních omítek stěn

4. uzlový bod – 4. záloha ve výši 20 %

 • provedení hrubých podlah

 • provedení vnitřních obkladů

 • provedení fasády

5. uzlový bod – 5. doplatek ve výši ve výši 10 % – kolaudace, vyúčtování DPH

 • dokončení venkovních a terénních úprav

 • vydání kolaudačního souhlasu

B. Splácení na základě úvěru – klient používá na úhradu jednotlivých záloh dle předchozí varianty A) prostředky z úvěru poskytnutého bankou

1. klient zaplatí rezervační poplatek a akontaci

2. Po zápisu rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí může klient čerpat na 2. až 5. zálohu hypoteční úvěr.

Kontaktujte nás


Tento formulář slouží k odeslání obecného dotazu k projektu prodejci. Pro odeslání žádosti o rezervaci jednotky/nemovitosti prosím použijte formulář v detailu jednotky/nemovitosti – viz. Ceník.