Financování projektu: 
A. Splácení postupné – klient zaplatí v uzlových bodech provedené práce na písemnou výzvu následovně:
 • Základní záloha ve výši 50.000,- Kč

1. uzlový bod – 1. záloha (akontace) ve výši 30 % ceny bytu, po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se základní záloha započte
 • pozemek
 • inženýrská činnost a příprava projektu

2. uzlový bod – 2. záloha ve výši 20 % – dokončení hrubé stavby (tzn. dokončení nosných konstrukcí stavby a střešní konstrukce)
 • provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí
 • provedení stropu u posledního nadzemního podlaží

3. uzlový bod – 3. záloha ve výši 20 %
 • osazení oken
 • provedení hrubých rozvodů instalací
 • provedení vnitřních omítek stěn

4. uzlový bod – 4. záloha ve výši 20 %
 • provedení hrubých podlah
 • provedení vnitřních obkladů
 • provedení fasády

5. uzlový bod – 5. doplatek ve výši ve výši 10 % – kolaudace, vyúčtování DPH
 • dokončení venkovních a terénních úprav
 • kolaudační souhlas

B. Splácení na základě úvěru – klient používá na úhradu jednotlivých záloh dle předchozí varianty A) prostředky z úvěru poskytnutého bankou

1. klient zaplatí rezervační poplatek a akontaci

2. Po zápisu rozestavěné jednotky do katastru nemovitostí může klient čerpat na 2. až 5. zálohu hypoteční úvěr. 

C. Individuální splácení – informace na vyžádání u prodejce

Kontaktujte nás


Tento formulář slouží k odeslání obecného dotazu k projektu prodejci. Pro odeslání žádosti o rezervaci jednotky/nemovitosti prosím použijte formulář v detailu jednotky/nemovitosti – viz. Ceník.